top of page

May Days

1 May – विश्व श्रमिक दिवस (World Labour Day)
3 May – विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस
8 May – विश्व प्रवासी पक्षी दिवस
8 May – विश्व रेडक्रोस दिवस
11 May – राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
12 May – विश्व नर्स दिवस
15 मई – विश्व परिवार दिवस
17 May – विश्व दूरसंचार दिवस
18 May – विश्व संग्रहालय दिवस
31 May – विश्व तम्बाकू रोधी दिवस
bottom of page